Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto -logo

Napsauta uutisen otsikkoa tai "Lue lisää"-nappia, niin pääset lukemaan uutisen kokonaan. 🙂

DIKI-hanke tuotti täydennyskoulutuspaketin vanhustyöhön

DIKI-hankkeen yhtenä tavoitteena oli suunnitella mobiilikäyttöinen pedagoginen ratkaisu henkilöstökoulutuksen välineeksi. Tämä toteutui yhteistyössä tamperelaisen ICT-alan yrityksen JJ-Net Group Oy:n kanssa, jolta sovelluksen koodaus ostettiin palveluna. Palko – Palveluasumisen laatua kehittävä oppimisympäristö Hankkeen toisena tavoitteena oli tukea hoivahenkilöstön osaamista valitsemalla koulutussisällöiksi keskeisiä palvelutalojen jokapäiväisessä asiakastyössä tarvittavia tietoja ja taitoja. Sisällöt suunniteltiin kirjallisuuteen perehtyen, aiempien hankkeiden tuloksia

Lue lisää

Palko-sovelluksen esittely e-Learning Excellence Awards -kilpailussa

Osallistuimme DIKI-hankkeessa tuotetulla Palko-opiskelusovelluksella nyt neljättä kertaa järjestettävään e-Learning Excellence Awards -kilpailuun. Kilpailu pidettiin Ateenassa 30.10. – 3.11.2018. Pääsimme kahdesta karsintavaiheesta jatkoon ja olimme neljäntoista finalistin joukossa esittämässä sovellustamme ECEL 2018 -konferenssin yhteydessä pidetyssä loppukilpailussa. Palko-sovellusta olivat esittelemässä hankkeesta Sari Himanen, Anna-Liisa Karjalainen ja Riitta Nikkola. Matka alkoi tiistaina 30.10. Tukholman kautta Ateenaan. Pre-konferenssi Seuraavana

Lue lisää

Täydennyskoulutus palvelutalojen hoitohenkilöstölle on valmistunut

TAMKin kaksivuotisessa DIKI-hankkeessa on tuotettu digitaalista oppimateriaalia vanhustyössä toimiville lähihoitajille. Kyseessä on itseopiskeluun tarkoitettu vahvasti interaktiivinen Palko-oppimisympäristö, joka sisältää 12 oppikokonaisuutta, jotka käsittelevät keskeisiä ikääntyvien hoitotyössä ja kohtaamisessa tarvittavia tietoja ja taitoja. Keskeisenä juonteena on haastaa oppija pohtimaan ja arvioimaan omaa tapaansa tehdä työtään asiakaslähtöisesti ja havaitsemaan omia kehittymiskohteitaan. Jokainen oppikokonaisuus alkaa omien työtapojen pohtimisella

Lue lisää

Palko-opiskelussa hyvä startti

Palko-oppimisympäristön käyttö sai kesän aikana hyvän startin. Koulutus sisältää 12 oppikokonaisuutta ja niitä suoriteltiin viidessä tamperelaisessa palvelutalossa. Elokuun alkuun mennessä osiosuorituksia oli kertynyt kaikkiaan noin 250. Joissakin palvelutaloissa hoitajien välille oli tullut jopa kisa siitä, kuka suorittaa eniten osioita. Juuri tällaista immersiota oppimisympäristö voi parhaimmillaan saada aikaan. Hankesuunnitelman mukaisesti tavoitteena on levittää kehitelty henkilöstökoulutusmenetelmä koko

Lue lisää

Palvelutalojen hoitajien ensikokemukset Palkosta

Syksyllä 2017 palkoa testasi 7 palvelutaloissa työskentelevää lähihoitajaa. He opiskelivat neljä valmiina ollutta oppikokonaisuutta. Heitä haastateltiin ja aineistot analysoitiin haastatteluteemojen ohjaamana. Teemoja olivat Sisällön ja tehtävien mielekkyys, Toimintalogiikka ja Opiskelukokemus. Sisältö ja tehtävien mielekkyys Haastateltavat kokivat Palko-oppimisympäristön sisällön mielenkiintoiseksi ja hyödylliseksi. Sisältöä pidettiin vaikeustasoltaan sopivina, vaikka lääkehoito-osio koettiin vaikeana: “Et se ei saakaan olla liian

Lue lisää