Keinupuistokeskuksessa kartoitettiin asiakkaiden näkemyksiä sairaanhoitajan vastaanottotoiminnasta. Haastatteluihin osallistui 16 henkilöä. Kysyttäessä millaisiin tarpeisiin vastaanotolta haettiin apua, haastatteluaineistosta nousi seuraavat teemat: terveys- ja sosiaalipalveluihin ja etuuksien liittyvä neuvonta, terveyteen liittyvä ohjaus, mielialaan ja yksinäisyyteen liittyvä keskusteluapu, haavanhoito, injektiot sekä verenpaineen ja verensokerin mittaus.

Neljälle henkilölle toteutettiin uusi haastattelu, jossa kartoitettiin asiakkaalle merkityksellisiä asioita sairaanhoitajan vastaanottotoiminnassa. Tuloksista nousi vastaanotolle pääsyyn liittyviä tekijöitä kuten helppo saavutettavuus, matalan kynnyksen palvelupaikka ja avun saaminen ajoissa. Palvelun sisällössä arvostettiin tuttua ammattilaista, huolenpitoa, kuuntelua ja ohjausta ja tapaaminen nähtiin tärkeänä sosiaalisena tilanteena.

Kehittämisehdotuksena nousi esiin ryhmäneuvolatoiminta, joka tukisi sosiaalisen vuorovaikutuksen tarvetta, mahdollistaisi neuvonnan ja ohjauksen samanaikaisesti useille henkilöille ja loisi mahdollisuuden vertaistukeen.