Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto -logo

Palveluasumisen henkilökunnan täydennyskoulutus rakentuu digitaaliselle oppimisalustalle, joka on nimeltään PALKO eli Palveluasumisen laatua kehittävä oppimisympäristö hoivahenkilöstölle. Oppimisalustan teknisestä suunnittelusta vastaa JJ-Net Group Oy.