PALKO-sovellus pääsi jatkoon e-Learning Excellence Awards -kilpailussa

Kilpailulla haetaan innovatiivisia esimerkkejä e-oppimisen käytännöistä. Kilpailu on aikanaan käynnistetty, koska korkeatasoisia e-oppimisen sovelluksia on vaikea löytää, vaikka verkko- ja monimuoto-opetusta paljon toteutetaankin. e-Learning Excellence Awards -kilpailu järjestetään nyt neljättä kertaa. Voittajat valitaan marraskuussa 2018 Ateenassa järjestettävässä ECEL-konferenssissa (the European Conference on e-Learning). Palko-sovelluksesta kirjoitettu abstrakti on selviytynyt kilpailun ensimmäisestä vaiheesta jatkoon. Palko on kehitetty

Lue lisää

Kuusi opintokokonaisuutta jo valmiina

DIKI-hankkeessa luotava Palko-oppimisympäristö alkaa valmistumaan. Kuusi opintokokonaisuutta on valmiina, ja parin viikon sisällä valmistuu kaksi lisää. Loput neljä sisältöä ovat hyvässä vaiheessa tekeillä ja valmistuvat toukokuun aikana. Nyt voimme alkaa mainostamaan palko-oppimisympäristöä uunituoreiden hienojen roll-upien avulla!

Palko-oppimisympäristön esittelyä TAMK-konferenssissa

Palko-oppimisympäristöä esiteltiin TAMK-konferenssissa 8. helmikuuta Tampereen ammattikorkeakoulussa. Konferenssin hanketemppuradan esitykseen kuuluivat videoidut katugallup-haastattelut sekä Palko-hankkeen esittely standillä. Riitta Nikkola ja Sari Himanen esittelivät Palkoa asiantuntevasti standillä. Ikääntyneet Maire ja Aune (Helena Tirronen ja Anna-Liisa Karjalainen) paneutuivat palvelutaloasukkaan rooleihinsa intohimolla. He selvittivät haastattelemalla osallistujia, minkälaista hoitoa osallistujat toivoisivat ikääntyessään saavansa. Maire ja Aune halusivat tietää muun

Lue lisää

PALKOa testasi 13 opiskelijaa

Lokakuussa 13 lähihoitajapohjaista juuri opintonsa alkanutta sairaanhoitaopiskelijaa testasi DIKI-hankkeessa tehtyä PALKO-oppimisympäristöä ja sen neljää ensiksi valmistunutta oppikokonaisuutta. Nämä ovat Ammatillinen vuorovaikutus ja kohtaamistilanteet, Lääkehoito, Kuntoutuksesta toimintakykyä ja Ravitsemuksesta hyvinvointia. Opiskelijat opiskelivat kaikki osiot läpi ja kirjoittivat jokaisesta osiosta arviointiraportin, joka oli laajuudeltaan 10 – 15 sivua. Yleensä ottaen opiskelijat kokivat sisällöt mielenkiintoisina, visuaalisen esitystavan mielekkäänä

Lue lisää

Asiakaslähtöisyys ja terveydentilan arvioinnin kyky ovat keskeisiä henkilöstön osaamisen kehittämiskohteita esimiesten näkökulmasta

Palvelutalojen esimiesten näkemyksiä hoivahenkilöstön osaamisen kehittämistarpeista kartoitettiin haastattelulla. Haastatteluteemat käsittelivät palvelutalojen hoivahenkilöstöltä yleensä edellytettävää osaamista ja aiemman kirjallisuuden pohjalta nostettuja teemoja osaamisen kehittämiskohteista. Haastattelu toteutettiin ryhmähaastatteluna ja siihen osallistui neljä henkilöä, palvelutalon yksikön johtaja, henkilöstöpäällikkö ja kahden palvelutalon hoitotyön esimiehet. Haastattelijoita oli kaksi ja haastattelun kokonaiskesto oli 1,5 tuntia. Haastattelu nauhoitettiin, litteroitiin ja analysoitiin teema-

Lue lisää