Keinupuiston palvelutalossa asiakkailta kartoitettiin heidän näkemyksiään kotihoidon palveluista. Aluksi asiakkaille järjestettiin työpaja, johon osallistui viisi palvelutalon asukasta. Työpajassa käsiteltiin lehtileikkeiden ja keskustelun avulla teemaa, millaista on hyvä elämä. Tuloksissa nousi esiin merkityksellisinä asioina harrastukset, hyvä fyysinen kunto, turvallisuus, toimivat palvelut ja eletyn elämän muisteleminen.

Myöhemmin toteutetuilla yksilöhaastatteluilla kartoitettiin asiakkaiden näkemyksiä kotihoidon palveluista. Haastatteluihin osallistui viisi henkilöä. Tulosten mukaan kotihoidon palveluissa arvostettiin hyvää kohtaamista, kuulluksi tulemista, inhimillisyyttä, palvelun kiireettömyyttä ja joustavuutta.