TAMKin kaksivuotisessa DIKI-hankkeessa on tuotettu digitaalista oppimateriaalia vanhustyössä toimiville lähihoitajille. Kyseessä on itseopiskeluun tarkoitettu vahvasti interaktiivinen Palko-oppimisympäristö, joka sisältää 12 oppikokonaisuutta, jotka käsittelevät keskeisiä ikääntyvien hoitotyössä ja kohtaamisessa tarvittavia tietoja ja taitoja. Keskeisenä juonteena on haastaa oppija pohtimaan ja arvioimaan omaa tapaansa tehdä työtään asiakaslähtöisesti ja havaitsemaan omia kehittymiskohteitaan.

Jokainen oppikokonaisuus alkaa omien työtapojen pohtimisella ja oman osaamisen alkutestillä. Oppisisällöt koostuvat teksteistä, kuvista, videoista, erilaista tehtävistä ja omien työtapojen reflektointiin haastavista kysymyksistä. Lopuksi on omaa oppimista kartoittava osio ja osaamisen lopputesti. Oppikokonaisuuksista ansaitaan pisteitä ja kulta-, hopea- tai pronssimitaleja.  Yhden oppikokonaisuuden opiskelu kestää noin viisi tuntia, joten kokonaisuus muodostaa kahdeksan päivän täydennyskoulutuspaketin.

Palko-oppimisympäristöä esiteltiin 25.10.2018 Parasta aikaa -tapahtumassa Finlandia-talolla sekä suullisena esityksenä että ständillä. Tilaisuudessa oli yli tuhat osallistujaa, joista useat kävivät hakemassa lisätietoja esittelypöydältämme. Jaoimme tilaisuudessa myös maksuttomia kokeilutunnuksia Palkoon.

Tutustu Palkoon  https://dikipalko.tamk.fi/kokeile