DIKI-hanke käynnistyi 1.2.2017. Projektitiimi koostuu seitsemästä henkilöstä, joiden osaamiset täydentävät toisiaan ja hankkeen tavoitteita. Projektipäällikkönä on Sari Himanen, jonka erityisosaamista ovat hoitotyö, pedagogiikka ja verkkopedagogiikka, jota teemaa Sarin lähiaikoina valmistuva väitöskirjakin käsittelee. Riitta Nikkolan asiantuntemus kohdistuu lääkehoitoon ja gerontologiseen hoitotyöhön, josta Riitta on myös väitellyt pari vuotta sitten. Anna Aikasalo on terveydenhoitotyön asiantuntija, ja käsitellyt gradussaan oppimispelejä. Anne Mäenpää on hoitoyön ammatillisen vuorovaikutuksen osaaja ja perehtynyt draamapedagogiikkaan. Hannu Järvinen on fysioterapian lehtori ja perehtynyt etenkin vanhusten kuntoutustyöhön. Anna-Liisa Karjalainen on hankkeen IT-osaaja ja Helena Tirrosella on vahva tuntemus projektihallinnoinnista. Koko tiimillä on suuri into ja palo kehittää uutta digitaalista oppimisympäristöä ikäihmisten hyvinvointia tukemaan!