Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto -logo

Hankkeen kohderyhmänä ja oppimisympäristön pilotoinnissa on mukana tamperelaisia palvelutaloja:

Palveluasumista järjestävät sekä kunnat että yksityiset yritykset ja järjestöt. Palveluasuminen voi toteutua ryhmä- tai palvelukodissa (vanhainkodissa) tai palvelutalossa, jossa asukkaalla on käytössä oma asunto. Palvelutalon asunto on kuin tavallinen vuokra-asunto, jonka kustannuksista (ja niihin liittyvien tukien kuten asumistuen hakemisesta) vastaa asukas itse.

Tampereen kaupunki ostaa ikäihmisille asumispalveluja eli palveluasumista useilta järjestöiltä ja palvelutuottajilta eri puolilla kaupunkia sijaitsevista ryhmäkodeista ja palvelutaloista.

Asukas saa henkilökohtaisen palvelu- ja hoitosuunnitelmansa mukaisesti tarvittaessa joka päivä ohjausta, neuvontaa, tukea ja apua päivittäisissä toiminnoissaan. Asukkaalle yksilöllisesti sovittuja palveluita voivat olla kodinhoitoapu, ateriapalvelu, avustaminen arkiaskareissa ja peseytymisessä, terveydenhoito ja kuntoutus sekä turvapalvelut. Asukkaille turvataan osallistumisen mahdollisuus toimintakykynsä mukaan jokapäiväisiin askareisiin, kodinhoitoon, yhteisölliseen toimintaan ja harrastuksiin.

Palvelutaloissa voi olla päivisin toimivaa palvelua tai ympärivuorokautista palvelua ja joissakin paikoissa on myös dementiapalveluasumista. Kun hoidon tarve on suurempi, puhutaan tehostetusta tai tuetusta palveluasumisesta. Tehostetussa palveluasumisessa henkilökunta on paikalla vuorokauden ympäri. Tuetussa palveluasumisessa henkilökunta on paikalla aamusta iltaan. Yöhoito voidaan järjestetää sovittuina käynteinä tai turvahälytyksellä.

Hankkeessa mukana olevat palvelutalot

Kaukaharju

Pirkanmaan Senioripalvelut Oy on Tampereen vanhuspalveluyhdistyksen omistama yhtiö, joka tuottaa laadukkaita palveluja ikäihmisille. Yhdistyksen palvelutaloja ovat Keinupuistokeskus, Kaukaharjukeskus ja Kuuselakeskus.

Kaukaharjussa on 64 palveluasuntoa sekä 12-paikkainen muistisairaiden asukkaiden ryhmäkoti. Mahdolliset asumismuodot ovat:

  • palveluasuminen, jolloin asukas pystyy avun turvin selviytymään päivittäisistä toiminnoista.
  • tehostettu palveluasuminen, jolloin asukas tarvitsee ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa.

Lisätietoja

Keinupuisto

Pirkanmaan Senioripalvelut Oy on Tampereen vanhuspalveluyhdistyksen omistama yhtiö, joka tuottaa laadukkaita palveluja ikäihmisille. Yhdistyksen palvelutaloja ovat Keinupuistokeskus, Kaukaharjukeskus ja Kuuselakeskus.

Keunupuistokeskuksessa on 13 palveluasuntoa sekä 15-paikkainen muistisairaiden asukkaiden ryhmäkoti. Tampereen kaupungin tarjoamat asumismuodot ovat palveluasuminen ja tehostettu palveluasuminen. Jokaiselle asukkaalle laaditaan yhdessä asiakkaan ja omaisten kanssa henkilökohtainen palvelu- ja hoitosuunnitelma.

Lisätietoja

Koivupirtti

Koivupirtin palvelukotia ylläpitää yleishyödyllinen Koivupirtin säätiö, joka on sitoutunut jatkuvaan toiminnan kehittämiseen sekä laadukkaaseen hoitoon ja palveluun. Palvelutalossa on 20 palveluasumisen vuokrayksiötä, jotka on tarkoitettu vanhuksille, jotka pystyvät avun turvin selviytymään päivittäisistä toiminnoistaan. Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu vanhuksille, jotka tarvitsevat ympärivuorokautista huolenpitoa. Koivupirtin palvelukodissa on tehostettua palveluasumista palvelutalossa sekä kolmessa 5-8 asukkaan ryhmäkodissa. Lisäksi palvelutalossa on neljä lyhytaikaisasumisen huonetta, jotka on tarkoitettu lyhytkestoisiin vanhusten kuntoutustarpeisiin ja omaishoitajien jaksamisen tukemiseen.

Lisätietoja

Kuusela

Pirkanmaan Senioripalvelut Oy on Tampereen vanhuspalveluyhdistyksen omistama yhtiö, joka tuottaa laadukkaita palveluja ikäihmisille. Yhdistyksen palvelutaloja ovat Keinupuistokeskus, Kaukaharjukeskus ja Kuuselakeskus.

Kuuselassa on yhteensä 85 ikäihmisille tarkoitettua asuntoa sekä viisi ryhmäkotia, joissa on yhteensä 72 asukaspaikkaa. Mahdolliset asumismuodot ovat:

  • tuettu asuminen, jolloin asukas selviytyy pääsääntöisesti itsenäisesti päivittäisistä toiminnoista, mutta saa tarvittaessa apua.
  • palveluasuminen, jolloin asukas pystyy avun turvin selviytymään päivittäisistä toiminnoista.
  • tehostettu palveluasuminen, jolloin asukas tarvitsee ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa.

Lisätietoja

Lahdensivun koti

Koti on yksityinen, Tampereen Naisyhdistyksen ylläpitämä 63-paikkainen palvelutalo, joka tarjoaa korkeatasoista tehostettua ympärivuorokautista palveluasumista ikääntyneille. Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu ikäihmisille, jotka tarvitsevat hoitoa ja huolenpitoa ympärivuorokauden. Yksityisessä palveluasumisessa asukkaat saavat ympärivuorokautisen hoidon ja huolenpidon muiden tehostetun palveluasumisen asukkaiden tavoin turvallisessa ympäristössä. Yksityisessä palveluasumisessa on mahdollisuus myös lyhytaikaiseen asumiseen. Asukaspaikoista 27 on varattu muistisairaille asukkaille.

Lisätietoja