Kilpailulla haetaan innovatiivisia esimerkkejä e-oppimisen käytännöistä. Kilpailu on aikanaan käynnistetty, koska korkeatasoisia e-oppimisen sovelluksia on vaikea löytää, vaikka verkko- ja monimuoto-opetusta paljon toteutetaankin. e-Learning Excellence Awards -kilpailu järjestetään nyt neljättä kertaa. Voittajat valitaan marraskuussa 2018 Ateenassa järjestettävässä ECEL-konferenssissa (the European Conference on e-Learning). Palko-sovelluksesta kirjoitettu abstrakti on selviytynyt kilpailun ensimmäisestä vaiheesta jatkoon.

Palko on kehitetty yhdessä JJ-Net Group Oy:n kanssa, kuten jo pitkään käytössä ollut virtuaalisairaalapelikin. Virtuaalisairaalapeli oli aikanaan innovaatio, joka sai paljon mediajulkisuutta. Pelin kehittämistä kuvaava Sari Himasen (ent. Mettiäinen) ja Eero Ropon tutkimusartikkeli valittiin Ammattikasvatus-lehden vuoden 2016 artikkeliksi.

TAMKin ESR-rahoitteisessa DIKI-hankkeessa kehitetty Palko-sovellus on interaktiivinen digitaalinen itseopiskeluun tarkoitettu opiskelumuoto. Palko tulee sanoista Palveluasumisen laadun kehittämisen oppimisympäristö. Kyseessä on täten palvelutalojen hoivatyöntekijöiden osaamista tukeva henkilöstökoulutusmenetelmä. Palko sisältää 12 oppimateriaalikokonaisuutta, joista kunkin suorittaminen kestää noin neljä tuntia. Palkon innovatiivisuus perustuu sen pedagogiseen menetelmään. Oppimateriaalisisältö muodostuu 10 minuutin monimediaisista opiskeluosioista, joten opiskelu onnistuu hyvin työpäivän lomassa. Opiskelussa keskeistä on opitun jatkuva reflektointi omaan työhön.

DIKI-hankkeen projektitiimin muodostavat projektipäällikkö Sari Himasen lisäksi Riitta Nikkola, Anne Mäenpää, Anna Aikasalo, Hannu Järvinen, Anna-Liisa Karjalainen ja Helena Tirronen.