Palko-oppimisympäristöä esiteltiin TAMK-konferenssissa 8. helmikuuta Tampereen ammattikorkeakoulussa. Konferenssin hanketemppuradan esitykseen kuuluivat videoidut katugallup-haastattelut sekä Palko-hankkeen esittely standillä. Riitta Nikkola ja Sari Himanen esittelivät Palkoa asiantuntevasti standillä. Ikääntyneet Maire ja Aune (Helena Tirronen ja Anna-Liisa Karjalainen) paneutuivat palvelutaloasukkaan rooleihinsa intohimolla. He selvittivät haastattelemalla osallistujia, minkälaista hoitoa osallistujat toivoisivat ikääntyessään saavansa. Maire ja Aune halusivat tietää muun muassa miten haastateltava haluaisi ulkonäöstään pidettävän huolta, miten häntä tulisi koskettaa sekä millaista ruokaa hän haluaisi syödä tai miten usein ulkoilla. Repe ja Raipe (Anne Mäenpää ja Anna Aikasalo) kartoittivat kyselemällä osallistujilta reteästi hyvän työpaikan ominaisuuksia. Kysymykset liittyivät muun muassa työn iloon, työyhteisön merkitykseen, käytöstapoihin ja työn merkitykseen.

Palko-oppimisympäristö herätti suurta mielenkiintoa konferenssiyleisössä koulutusalasta riippumatta. Kerättyjä haastatteluja hyödynnetään oppimissisällöissä.