Palko-oppimisympäristön käyttö sai kesän aikana hyvän startin. Koulutus sisältää 12 oppikokonaisuutta ja niitä suoriteltiin viidessä tamperelaisessa palvelutalossa. Elokuun alkuun mennessä osiosuorituksia oli kertynyt kaikkiaan noin 250. Joissakin palvelutaloissa hoitajien välille oli tullut jopa kisa siitä, kuka suorittaa eniten osioita. Juuri tällaista immersiota oppimisympäristö voi parhaimmillaan saada aikaan.

Hankesuunnitelman mukaisesti tavoitteena on levittää kehitelty henkilöstökoulutusmenetelmä koko maahan. Tämän vuoksi loppuvuoden pilottiin otetaan mukaan Helsingin kaupungin palvelutalo Rudolf, jonka esimiehille Palkoa esiteltiin 24.8. Koko Rudolfin henkilöstö perehdytetään Palkon käyttöön elokuun aikana. Tämä on hieno mahdollisuus levittää Palkoa myös Uudellemaalle.