Anna-Liisa ja Sari INTED 2017 -tapahtumassa

Sari ja Anna-Liisa osallistuivat maaliskuussa Valenciassa pidettyyn INTED2017 konferenssiin. Kyseessä oli kansainvälinen opetusta ja teknologiaa yhdistävä konferenssi (11th International Technology, Education and Development Conference), jossa oli noin 450 suullista esitystä, joita oli yhtä aikaa yhdeksässä salissa. Lisäksi konferenssiaulassa oli esillä yhteensä 162 posteriesitystä ja tapahtumassa näytettiin virtuaalisia esityksiä.

Suuresta tarjonnasta johtuen meillä oli valinnan vaikeus siinä, mitä esityksiä kuuntelisimme. Valitsimme sellaiset sessiot, joista ajattelimme saavamme ideoita hankkeen eteenpäin viemiseksi ja hankkeessa suunniteltavan ICT-sovelluksen kehittelyyn. Kuuntelimme mm. seuraavia teemoja: Serious and Educational Games, Flipped Learning, Pedagogical and Didactical Innovations, Online and Blended Learning, Videos for Learning, e-Assessment and Feedback.

Pelin juonne, kokemuksellisuus, interaktiivisuus ja kriittinen ajattelu nousivat teemoiksi, joita pyrimme omaan oppimissovellukseemmekin integroimaan. Konferenssissa oli ylipäätään vahvasti esillä flipped education näkökulma, jota aiomme myös DIKI-hankkeen oppimisympäristöön sisällyttää vahvasti. Eli pedagogisissa valinnoissa korostuu oppijalähtöisyys, keskiössä ei ole tiedon siirtäminen oppimisympäristöstä oppijan päähän vaan oppijan oman ajattelun ja reflektion herättäminen ja jo aiemmin hankitun osaamisen vahvistaminen.

Parivuotisen hankkeen aikana näemme, miten tässä tavoitteessa onnistumme. Tavoitteenamme on kuitenkin kehittää jotakin uutta ja erilaista!