Palko-opiskelussa hyvä startti

Palko-oppimisympäristön käyttö sai kesän aikana hyvän startin. Koulutus sisältää 12 oppikokonaisuutta ja niitä suoriteltiin viidessä tamperelaisessa palvelutalossa. Elokuun alkuun mennessä osiosuorituksia oli kertynyt kaikkiaan noin 250. Joissakin palvelutaloissa hoitajien välille oli tullut jopa kisa siitä, kuka suorittaa eniten osioita. Juuri tällaista immersiota oppimisympäristö voi parhaimmillaan saada aikaan. Hankesuunnitelman mukaisesti tavoitteena on levittää kehitelty henkilöstökoulutusmenetelmä koko

Lue lisää

Palvelutalojen hoitajien ensikokemukset Palkosta

Syksyllä 2017 palkoa testasi 7 palvelutaloissa työskentelevää lähihoitajaa. He opiskelivat neljä valmiina ollutta oppikokonaisuutta. Heitä haastateltiin ja aineistot analysoitiin haastatteluteemojen ohjaamana. Teemoja olivat Sisällön ja tehtävien mielekkyys, Toimintalogiikka ja Opiskelukokemus. Sisältö ja tehtävien mielekkyys Haastateltavat kokivat Palko-oppimisympäristön sisällön mielenkiintoiseksi ja hyödylliseksi. Sisältöä pidettiin vaikeustasoltaan sopivina, vaikka lääkehoito-osio koettiin vaikeana: “Et se ei saakaan olla liian

Lue lisää

PALKO-sovellus pääsi jatkoon e-Learning Excellence Awards -kilpailussa

Kilpailulla haetaan innovatiivisia esimerkkejä e-oppimisen käytännöistä. Kilpailu on aikanaan käynnistetty, koska korkeatasoisia e-oppimisen sovelluksia on vaikea löytää, vaikka verkko- ja monimuoto-opetusta paljon toteutetaankin. e-Learning Excellence Awards -kilpailu järjestetään nyt neljättä kertaa. Voittajat valitaan marraskuussa 2018 Ateenassa järjestettävässä ECEL-konferenssissa (the European Conference on e-Learning). Palko-sovelluksesta kirjoitettu abstrakti on selviytynyt kilpailun ensimmäisestä vaiheesta jatkoon. Palko on kehitetty

Lue lisää

Kuusi opintokokonaisuutta jo valmiina

DIKI-hankkeessa luotava Palko-oppimisympäristö alkaa valmistumaan. Kuusi opintokokonaisuutta on valmiina, ja parin viikon sisällä valmistuu kaksi lisää. Loput neljä sisältöä ovat hyvässä vaiheessa tekeillä ja valmistuvat toukokuun aikana. Nyt voimme alkaa mainostamaan palko-oppimisympäristöä uunituoreiden hienojen roll-upien avulla!

Palko-oppimisympäristön esitelyä TAMK-konferenssissa

Palko-oppimisympäristöä esiteltiin TAMK-konferenssissa 8. helmikuuta Tampereen ammattikorkeakoulussa. Konferenssin hanketemppuradan esitykseen kuuluivat videoidut katugallup-haastattelut sekä Palko-hankkeen esittely standillä. Riitta Nikkola ja Sari Himanen esittelivät Palkoa asiantuntevasti standillä. Ikääntyneet Maire ja Aune (Helena Tirronen ja Anna-Liisa Karjalainen) paneutuivat palvelutaloasukkaan rooleihinsa intohimolla. He selvittivät haastattelemalla osallistujia, minkälaista hoitoa osallistujat toivoisivat ikääntyessään saavansa. Maire ja Aune halusivat tietää muun

Lue lisää